آینه کاری

بی شک یکی از مهمترین و کاربردی ترین اجزا دکوراسیون داخلی آینه می باشد ،آینه که معمولا در نقاط مختلف فضا به تناسب کاربرد با سبک های مختلف و شکهای مختلف استفاده می شود

و از دیرباز در اکثر سبک های معماری مورد استفاده بوده است مهمترین ویژگی آینه زایش و بخشش می باشد

در مقابل آینه ،آنچه قرار می گیرد دو برابر خواهد شد . بطور مثال شما در راهرویی که تابش نور طبیعی کم می باشد می توانید با قرار دادن آینه در مکان مناسب باعث هدایت نور و انرژی شده و نوری که در فضا وجود دارد را با آینه در راهرو جاری نمایید

در معماری سنتی ایرانی نیز از این ویژگی به خوبی استفاده نموده اند و با اجرای آینه های سنتی در اشکال و فرم های مختلف باعث چرخش و هدایت نور و انرژی گردیده اند .

شایان ذکر می باشد که استفاده از آینه در جای نامناسب نتیجه عکس خواهد داشت و باعث برون رفت نور و انرژی همچنین عدم امنیت می نماید و در معماری  تکنیک استفاده از آینه اصول و قاعده خواص خود را دارد