فنگ شویی

بهبود روابط طبیعت و بشریت با تلفیق علوم قدیم و تکنولوژی

“بهبود روابط طبیعت و بشریت با تلفیق علوم قدیم و تکنولوژی ( فنگ شوئی،واستو شاسترا،جیوتیش،علوم قریبه )” آیا میدانستید تمام هستی از یک روح واحد سرچشمه می گیرد، در نتیجه تمام موجودات اعم از جاندار و بی‌جان دارای قسمتی از این روح می باشند و از انرژی که در تمام هستی و کائنات در جریان می باشد استفاده می نمایند
جهان هستی به طور اتوماتیک در مواقعی که احتیاج به حذف و یا اضافه کردن انرژی می باشد به کمک عوامل مختلفی همچون باد، باران، نور خورشید ،زلزله و یا عوامل متافیزیکی، یک چرخه تعادل برقرار می سازد ولیکن
ما انسان ها توسط قوای فکر و تعقل خود ،برای استفاده از طبیعت و انرژی‌های آن، اقدام به ایجاد تغییراتی در این چرخه می نماییم و با استفاده از تکنولوژی باعث بهم ریختگی و ایجاد عدم تعادل می شویم این امر باعث ایجاد مشکلات بسیاری می‌شود، از جمله می توان به بروز حوادثی مانند سیل،رانش زمین ،انقراض حیوانات و یا اتمام منابع طبیعی …اشاره کرد
همچنین می توان به انرژیهای منفی که مستقیما با انسان در ارتباط می باشند و باعث ایجاد مشکلات روحی ،روانی و یا بیماری های جسمی می شود اشاره کرد.
بشر از جایی که متوجه این مشکلات شد با تحقیق و مطالعه اقدام به کشف راهکارهایی برای کمتر کردن این معضلات نمود و این باعث شد که در اقلیم های مختلف به فراخور جغرافیا و نژاد ، همچنین میزان آگاهی افراد از نوع به کارگیری و تلفیق آن علوم با هنرهای محلی ،سبکهای مختلفی ایجاد شود که می توان به علم فنگ شویی ، واستو شاسترا ، علوم غریبه ،و… اشاره کرد در زمانهایی که این علوم در اوج خود قرار می گیرد باعث بوجود آمدن جامعه ای متمدن و مترقی می شود . بطور مثال در مصر باستان با آگاهی از این علوم تمدنی بسیار پیشرفته ایجاد شد، که آثار آن هنوز ، در عصر تکنولوژی درحال تحلیل و بررسی می باشد تا شاید بتوان به نکات جدیدی جهت زندگی بهتر پی برد.
اگر بخواهیم از تمدن خودمان در ایران مثال بزنیم می توان به دوران صفویه اشاره کرد.
وجود دانشمندانی همچون شیخ بهایی که با ایجاد شاهکارهایی عظیم در علم معماری و شهرسازی باعث فخر ایران زمین شدند.
این دانشمندان باسبک و سیاق خاص خود و استفاده از انرژی های کیهانی باعث رشد مادی و معنوی جامعه شدند که نمود آن در پیشرفت کاخ ها ، منازل ، کاروانسراها، بازارها ، پرستشگاه ها و غیره عینیت یافت و همگی دلالت از وجود علمی شگرف دارد.
در عصر تکنولوژی متاسفانه انسان ها از این علوم فاصله گرفتند و دچار آشوب ذهنی گردیدند ولیکن در حال حاضر که آگاهی بشریت رو به رشد می باشد ،استفاده از این علوم به صورت یک لازمه ی انکار ناپذیر تبدیل شده است و دانشمندان و هنرمندان را به سمتی سوق می‌دهند که با تلفیق تکنولوژی و علوم در جهت بهبود روابط طبیعت و بشریت گام نهند.
تلاش مجموعه ی نسیم جلوه استفاده و بکارگیری مهارت هایی همسو با این تغییرات و تلفیق علوم قدیم و تکنولوژی جدید می باشد.